PowerCap JSP Active IP

Beskrivelse:

PowerCap JSP Active IP er en kombination af hovedbeskyttelse og turbodrevet åndedrætsværn. Den består af en A+ bump cap med indbygget motorenhed og ansigtsskærm. Selve visiret er fremstillet af slagfast polycarbonat. Batteriet kan oplades mens det sidder på hjelmen.
Sættet indeholder: A+ bump cap med kabelstik, visir, 2 stk. TH1P støvfiltre  (TH1P filtre er ækvivalent med FFP2), 1 stk. batteri, oplader, luftstrømsindikator og ansigtstætning. Leveres i praktisk opbevaringsboks. 

Åndedrætsværn:

Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, som beskytter mod skader på åndedrætsorganer og hjerne forårsaget af forurenet luft eller iltmangel.

Ved valg af åndedrætsværn er det vigtigt at overveje følgende:

- Hvilken luftforurening drejer det sig om? - støv, dampe, gasser, aerosoler eller en kombination - og i hvilke koncentrationer?
- Er der risiko for iltmangel? I mange brønde, tanke og andre beholdere er der risiko for iltmangel.

Ved valg af åndedrætsværn skelner man først mellem 3 hovedgrupper:

- Filtrerende åndedrætsværn: Fjerner forurening i indåndingsluften, men beskytter ikke mod iltmangel.
- Turboudstyr: Fjerner forurening i indåndingsluften, men beskytter ikke mod iltmangel.
- Friskluftforsynet åndedrætsværn: Beskytter både mod forurening i luften og iltmangel.

Et forkert valg kan have katastrofale følger!


Ekskl. moms kr. 
2,989.00
pr. enhed
Inkl. moms kr. 
3,736.25
pr. enhed
På lager


Varenummer:
406350

Relaterede produkter