Sådan afgør du om dine fuger trænger til en udskiftning

Fuger der trænger til udskiftning

Der findes mange grunde til, at fuger har behov for en renovering i form af fugekradsning/fugefræsning. Sol og regn tærer gennem årene på fugerne. Murbier kan udhule slidte mørtelfuger, hvilket fremskynder nedbrydningsprocessen. Frostsprængninger ved fugtigt murværk kan gøre skade på både mørtelfuger og mursten. Andre årsager kan være sætningsrevner, flækkede mursten eller revner i fuger typisk omkring murskift, vinduer og døre eller trapper.

Hvilke skader på fugerne skal du være opmærksom på?

Du vurderer ganske enkelt fugernes tilstand ved at gå en tur rundt om dit hus og se på murværket. Tag en skruetrækker eller lignende og krads i mørtelfugerne mellem murstenene.

Fuger der trænger til udskiftning

Herunder finder du en checkliste, som du kan bruge på din inspektion rundt om din bygning:

Er fugerne mellem murstenene hele?
Fylder fugen stadig mellemrummet mellem murstenene ud?
Er overfladen på fugerne hel og uden større afskalninger?
Er der huller efter murbier?
Er der steder, hvor fugen mangler?
Er der revner i fuger eller mursten?
Er der revner i murstik over vinduer og døre eller ved gesimser og udhæng?
Er der frostsprængte mursten?

Hvis fugerne er hele, fine og uden huller, så er der en god chance for, at fugerne er gode og stærke. Hvis der derimod er mange revner i fugen, eller der er steder, hvor fugen helt mangler, så er det tid til at få murværket fuget om.

Måske er det nok bare at udføre småreparationer af begrænsede områder. Er fugerne derimod meget medtagne, kan det være nødvendigt at fuge murværket om på hele husets facade.

Her er en oversigt over nogle af de mest almindelige skader, og hvad du gør ved problemet:

Udvaskede og forvitrede fuger

Svage mørtelfuger og/eller særligt udsat murværk (sol og slagregn) viser sig ofte som afskallede fuger mellem murstenene eller ved helt eller delvist manglende fuger. Det er kun et problem, hvis det skadede område er større end et par m2. Krads de skadede fuger ud og fug dem om med en stærkere mørtel. Læg evt. rustfaste stålstænger ind i fugen på udsatte steder.

Murbier

Ser du huller som fra en blyant og mange huller ved siden af hinanden, er det som regel murbier og andre insekter, der har lavet gange i svage mørtelfuger. Det er et problem, hvis der er mange huller, og store dele af fugen helt er forsvundet, ellers ikke. Krads de skadede fuger ud og fug dem om med en stærkere mørtel.

Revner i mørtelfugen

Revner i murværk med trappemønstre og lange fugeforløb ses især over vinduer og døre eller ved udhæng og gesimser. Årsagen er en svag eksisterende mørtel, mindre gode murstik over åbninger og/eller mindre bevægelser i bygningen. Denne type revner er meget almindelige og relativt uskadelige. Hvis revnerne er større end et par mm, bør de dog udbedres. Krads de skadede fuger ud og fug dem om med en stærkere mørtel. Læg evt. rustfaste stålstænger ind i fugen på udsatte steder.

Frostsprængninger

Opfugtet murværk, ødelagte fuger og/eller tilbageliggende fuger er den hyppigste årsag til frostsprængninger og viser sig som revnede og sprængte mursten. Hvis det skadede område er større end et par m2, skal det laves relativt hurtigt. Krads de skadede fuger ud omkring de frostsprængte mursten, udskift ødelagte mursten og fug om med en stærkere mørtel.

Hvordan reparerer du mørtelfuger?

Det kræver en sikker hånd at kaste sig ud i at reparere mørtelfuger selv, så det kan være en god idé at overlade opgaven til en murer, især hvis der er tale om udbedringer af større skader.

Har du sat dig for selv at udbedre skaderne på dit murværk, så er der en række ting, som du skal være opmærksom på for at opnå det bedst mulige resultat. Læs mere om hele omfugningsforløbet her <indsæt link til omfugning.

Sætningsrevner og/eller flækkede mursten

Revner, der er større end 3-4 mm og/eller er smalle i den ene ende og brede i den anden. Revner, der krydser lige igennem mursten skyldes ofte bevægelser i jorden eller undergrunden. Stabile eller gamle sætningsskader behøver ikke at være problematiske, men hvis revnerne udvikler sig og bliver større, kan der være tale om alvorlige sætningsskader. Krads de skadede fuger ud og fug dem om med en stærkere mørtel. Læg evt. rustfaste stålstænger ind i fugen på udsatte steder. I slemme tilfælde skal huset stabiliseres ved at understøbe fundamentet.

Fuger der trænger til udskiftning

Kundeservice:

Få mere rådgivning til valg af værktøj og materialer til dit omfugningsprojekt.

Kontakt vores kundeservice:

Åbent mandag - fredag fra 8.00 - 17.00

eller

Kontakt vores kundeservice

Vil du læse mere? Andre læste også....

Sådan anvender du fugefræserstifter
sammen med en vinkelsliber

Valg af mørtel til murværk


Påføring af mørtel