Handelsbetingelser

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Murergrej.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links.
Disse hjemmesider er uden for Murergrej.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Murergrej.dk. 
Varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til firmaets egen beskrivelse.

Murergrej.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber,
eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for
Murergrej.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art,
herunder strejke og lockout, eller lignende.

Murergrej.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Produktinformation

På Murergrej.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger
kan der sendes en besked her eller ringes på tlf. +45 7260 6630.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold til køber.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på Murergrej.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Murergrej.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Murergrej.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Murergrej.dk er først indgået, når Murergrej.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Forbehold for ændringer

Murergrej.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website.
Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Links:

FDIH / Forbrugerrådet - www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen og forbrugerinformation - www.forbrug.dk

Forbrugerrådet - www.forbrugerraadet.dk

To Top